”Vår vision – Mätbart förbättrad hälsa hos befolkningen”

– Jonas Lundberg, Partner

 

Mer om ossVårt bidrag

”Det är inspirerande att arbeta med så drivna kollegor”

– Patrik Stäck, Projektledare

 

Bli en del av vårt team

Årets välfärdsförnyare 2016 – ”Sociala utfallskontrakt – Ett nytt sätt att hjälpa de barn som har det svårast.”

– Josefin Klingvall, Affärsområdesansvarig

 

Läs mer

Strategisk rådgivning

Läs mer

Patientnära lösningar

Läs mer

Kort om oss

Om oss

Health Navigator är ledande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare inom välfärdssektorn. Vi utvecklar också patientnära lösningar för utvecklingen av en modern och individanpassad hälso- och sjukvård. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.

Läs mer

Vår vision

Vi drivs av vår vision mätbart förbättrad hälsa hos befolkningen, en värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet. Allt vårt arbete syftar till att bidra direkt eller indirekt till att uppnå visionen.

Läs mer

Ledningsgrupp

Health Navigator grundades i Sverige 2010 och leds och ägs fortsatt av grundarna. Vår ledningsgrupp består av läkare, disputerade forskare och ekonomer, med mångårig erfarenhet av managementkonsulting nationellt och internationellt. Vår övertygelse om värdet av tvärprofessionella team avspeglas i vår ledningsgrupp.

Läs mer

Health Navigator anordnar kurser för blivande specialistläkare

Läs mer här

Vill du bli en del av vårt team?

Aktuella tjänster Om att arbeta hos oss