Health Navigator koncentrerar sitt fokus till utveckling av nya metoder för att lösa samhällsutmaningar och knoppar av sin konsultverksamhet

Health Navigator är idag ledande inom utvecklingen av innovativa lösningar för hälso- och sjukvården. Företaget grundades i Stockholm 2010 och har nu också etablerat verksamhet i Danmark och Storbritannien. Health Navigator har en unik historik av att framgångsrikt utveckla och utvärdera tjänster enligt vetenskaplig metodik och har flera publikationer i internationella tidskrifter. Under 2017 har Health Navigators arbete uppmärksammats bland annat genom ”Medipex NHS Innovation Award” i Storbritannien.

För att ta nästa steg i utvecklingen koncentrerar Health Navigator nu sitt fokus till etablering av nya finansierings- och leveransmodeller för att lösa stora samhällsutmaningar. Som ett led i denna strävan knoppas Health Navigators konsultverksamhet av och kommer att verka som en fristående strategisk rådgivare med inriktning på välfärdsfrågor. Konsultverksamheten kommer drivas vidare under namnet Lumell Associates.

För mer information om Health Navigator: För mer information om Lumell Associates:

Joachim Werr
070-6266571
joachim.werr@healthnavigator.se 

Sofia Landström
070-271 41 46
sofia.landstrom@healthnavigator.se

www.healthnavigator.se


Margareta Eriksson
072-301 09 12
margareta.eriksson@lumell.se

Jonas Lundberg
076-101 92 42
jonas.lundberg@lumell.se

www.lumell.se