Innovationspris till Health Navigator i UK

Vale of York CCG och Health Navigator samarbetar sedan 2015 för att införa storskalig aktiv hälsostyrning med vårdcoacher i York med omnejd. Igår tilldelades arbetet det prestigefyllda Medipex NHS innovation award i konkrurrens med 70 andra bidrag. I en randomiserad studie under vetenskaplig ledning av Nuffield trust stöttar Health Navigator Vale of York till ett bättre omhändertagande av de mest vårdkonsumerande patienterna.

”Vi är stolta över detta pris som vi vunnit i stor konkurrens med en massa andra extremt innovativa bidrag. Jag tror vi vann för att vi lyckats kombinera storkskaligt genomförande med forskning och en helt ny modell för omhändertagande av dessa patienter. Resultatet är att patienterna mår mätbart bättre och att NHS sparar en hel del pengar som de annars lagt på akutvård av den här patientgruppen” säger Joachim Werr, ansvarig för internationell expansion vid Health Navigator.

För mer information om priset: