Aktiv hälsostyrning förebygger onödig sjukhusvård för patienter

Aktiv hälsostyrning

Aktiv hälsostyrning är ett telefonbaserat stöd till patienter som förbättrar patientens hälsa och livssituation samt säkerställer att vårdens resurser kan spenderas så effektivt som möjligt.

Stödet riktas till de patienter med störst behov och nytta av det kompletterande stöd. Genom rätt insatser i rätt tid kan vi skapa trygghet, öka livskvaliteten, förebygga oplanerade vårdkontakter och därigenom effektivisera våra vårdinsatser.

Aktiv hälsostyrning har utvärderats av över 15 000 patienter i randomiserade kontrollerade studier sedan 2010. Resultaten visar minskad sjukvårdskonsumtion och lägre kostnader för hälso- och  sjukvården samtidigt som patientens hälsa och livssituation förbättras. Aktiv hälsostyrning finns idag i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Modellen med Aktiv hälsostyrning har tre huvudsakliga delar

Riskprediktion och screening

Hitta patienter med hög, förebyggbar risk för många akuta besök och inläggningar

Patientcoachning och vårdkoordinering

Temporärt individanpassad stöd enligt strukturerad metodik

Uppföljning och analys

Uppföljnning för att löpande anpassa stödet och säkerställa resurseffektiv insats

Aktiv hälsostyrning i siffror

90 000

Personer i Sverige uppskattas ha behov av vårdcoachning varje år

15 676

Patienter har idag fått vårdcoachstöd

31 222

Vårddygn har hittills förebyggts i Sverige genom vårdcoachining

shutterstock_401845456

1 % av invånarna har stora vårdbehov

I genomsnitt söker varje invånare vård på akutmottagning var femte år, men det finns en liten del av invånarna som har stora och mer komplexa vårdbehov och som i genomsnitt:

… söker akutvård vid sjukhus var fjärde månad
… har 64 vårdkontakter per år
… blir inlagda på sjukhus var tredje månad
… har 8 diagnoser

Stora delar av den vården är förebyggbar om man lyckas hitta dessa patienter i tid och erbjuder dem ett riktat individanpassat stöd

Med prediktiv modellering kan vi hitta dessa personer i tid

Vår forskning visar att, baserat på data på till exempel patienters diagnoser, tidigare vårdkontakter och kombinationer av faktorer över tid, det är möjligt att hitta dessa personer och proaktivt stödja dem så att ett omfattande vårdbehov inte behöver uppstå.

shutterstock_384007933

shutterstock_102124561

Genom vårdcoachning förebygger vi patientens vårdbehov

Tidiga insatser för dessa patienters hälsa förhindrar ett försämrat hälsotillstånd med ökat sjukvårdsbehov. De patienter som identifieras ges stöd av en vårdcoach som utgör ett temporärt komplement till ordinarie vård.

Modellen med aktiv hälsostyrning förutsätter strukturerade arbetssätt för att ge resultat och vara kostnadseffektiv

Vårt utvecklingsarbete visar att erfaren ledning, enhetliga arbetssätt som följer den bevisade metodiken och användning av skräddarsydda verktyg för att stötta personal, patienter och ledning är nödvändiga pusselbitar för att uppnå mätbara effekter på livskvalitet och förebygga onödig vård.

Resultatet är ökad trygghet och livskvalitet för patienten och minskad akutvård

Patienterna som ges stöd enligt modellen har fått ökad hälsa och livskvalitet, upplever en ökad trygghet samtidigt som deras behov av vård har minskat. För hälso- och sjukvården innebär detta att resurser istället kan riktas till de patienter som verkligen behöver sjukhusvård.