Digitala lösningar för vård och patienter ökar patientinvolvering och trygghet

Digitala lösningar

Health Navigators arbete med digitala lösningar grundar sig i förståelse för behov av välfungerande kommunikation mellan patient och vårdgivare samt behov av bättre stödsystem i arbetet med patienten.

Smarta digitala lösningar är navet i våra patientnära lösningar men vi arbetar också med  fristående projekt inom digitala lösningar för vård och patienter.

Vi utvecklar digitala hälsostöd för patienten

Health Navigator har flera produkter inom digital hälsa som dels riktas till vårdpersonal, dels till patienter och medborgare.

Vi har bland annat utvecklat en plattform med tillhörande patientapp för ökad medverkan från patienten i sin behandlingsprocess och för att patienten ska känna sig mer rustad att hantera sin situation. Patentstödet kopplas till patientens vårdgivare och kan integreras med existerande journalsystem.

Idag används vår plattform inom cancersjukvården och utvärderas för andra patientgrupper i flera randomiserade studier.

shutterstock_233806078

Patienten upplever ökad trygghet och förmåga att hantera symtom

Vårt digitala hälsostöd för patientmedverkan kan enkelt anpassas till olika patientgrupper och vårdprocesser. Pågående studier visar att patienter upplever en ökad förmåga att själva hantera symtom och egenvård. Särskilt uppskattas plattformens interaktiva delar och stödet i kommunikation mellan patient och vårdpersonal.

Vår plattform för patientinvolvering är utvecklad i linje med gällande standarder och regelverk och uppfyller Läkemedelsverkets krav för medicintekniska produkter.

Relaterade publikationer

Aktiv hälsostyrning kan ge utsatta patienter stöd

Patientnära lösningar

Samhällets kostnader för hälso- och sjukvård ökar trots kontinuerligt effektiviseringsarbete. Av naturliga skäl är en…

Risken för akut åter­inläggning kan förutsägas

Patientnära lösningar

Av befolkningen i Stockholms läns landsting står 1 procent för ca 33 procent av vårdens…